Ik deel:

daar wordt
iedereen
beter van

nieuws

De Reinpad Genk deelt op jaarlijkse familiedag

Op zondag 6 maart ging de jaarlijkse familiedag door in basisschool De Reinpad – Gelieren, Genk. Ecolife ging een kijkje nemen en zag dat er flink wat gedeeld werd in Genk: Verschillende acties die opgezet werden voor het  “ik deel”-project werden hier verder uitgewerkt en getoond aan de trotse mama’s, papa’s, broers, zussen en grootouders!

Zo werden de kinderen gevraagd om van thuis fruit mee te nemen. Dit werd verzameld in een grote mand en onder enthousiaste begeleiding van juffen Nancy, Kim en Dorien werden hier mooie fruitstokjes van gemaakt! De echte lekkerbekken goten hier een heerlijk laagje gesmolten chocolade over, chocolade die – net zoals het fruit – door de leerlingen zelf gedeeld werd! Of je nu zelf fruit en chocolade had meegenomen of niet, de fruitstokjes waren gratis en voor iedereen! De kinderen die zo’n stokje ineen hadden geknutseld en opgepeuzeld kregen allemaal een mooie “ik deel” sticker , want op delen mag je trots zijn!

Maar dat was niet het enige: oude afgedankte kleren, zomaar weggooien? Niet in de Reinpad! Onder begeleiding van juf Havana en Hanne werden leuke kussens gemaakt van deze kleren, die de kinderen zelf verzamelden. De kinderen knutselden naar believen om zo hun eigen droomkussen te bekomen en het resultaat mocht er wezen! Verder werd er op deze familiedag chocomelk geserveerd met de overschot aan chocolade en werd thee verkocht o.b.v. kruiden die de school samen met de leerlingen zelf hebben gekweekt. Aan delen absoluut niet te kort dus in Genk!

lees verder >

10 pilootscholen starten dit schooljaar met

lees verder >

Freinetschool de Pit wisselt kennis en spelen uit met senioren van Sint-Annendael

lees verder >

Over het project

Wat is 'ik deel'

Delen is hip. Overal rondom ons schieten allerlei initiatieven rond het 'delen' van materialen, kennis of diensten als paddenstoelen uit de grond. Denk maar aan Repair Cafés, peerby.com, freecycle groepen... Het gaat om initiatieven van mensen om elkaar op een duurzame en sociale manier te helpen en samen te werken. Met dit project dragen we bij tot de integratie van concrete ‘deel’-praktijken in het Vlaamse basisonderwijs.
 
Ook op scholen wordt al gedeeld. 'Delen' in de klas of school gaat over het gedeelde gebruik van materialen, kennis en vaardigheden tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Voorbeelden zijn het werken met leespeters en -meters, het organiseren van een ruilbeurs of rommelmarkt, knutsel- en herstelateliers, een fietsbeurs en een weggeefkast.
 
Delen draagt zijn steentje bij aan elk van de 3 M's: Milieu, Mensen en Middelen

Delen vs. Milieu

Delen zorgt ervoor dat we minder producten hoeven aan te kopen. Bijgevolg wordt minder energie verbruikt voor de productie en het transport van producten, gebruiken we minder grondstoffen en produceren we minder afval.

Delen vs. Mensen

Delen leert kinderen geven en samenwerken met leerkrachten, (groot)ouders, de buurt of een project met een andere school uit een ander land. Bovendien zet delen kinderen tot nadenken, wakkert delen het kritisch vermogen aan en draagt het bij tot waardeontwikkeling. Delen vergt immers keuzes en die keuzes hebben te maken met waarden als rechtvaardigheid, duurzaamheid en (wereldwijde) solidariteit. Het kind ontwikkelt aldus meer sociale vaardigheden, En daar kan je niet jong genoeg mee beginnen: "Jong geleerd is oud gedaan!"

Delen vs. Middelen

Individueel bezit en een hoge productie staan centraal in onze economie. Dit leidt tot overconsumptie, verspilling en uitputting van grondstoffen en materialen en een enorme afvalberg.

Delen biedt een tegengewicht voor deze gangbare manier van consumeren: Langer en gedeeld gebruik, of het repareren van spullen zorgt voor minder aankopen en is daarom ook goed voor de portemonnee.

Wie doet er mee?

Download hier de startfiche

De startfiche reikt een aantal ideeën aan om van start te gaan met het project. De fiche biedt zowel ideeën aan om uit te voeren op schoolniveau als op klasniveau.


Download hier de theoretische fiches

Deze fiches geven de achtergrondinformatie weer voor het thema "delen". De infofiche voor leerkrachten gaat dieper in op de verschillende aspecten en vormen van "delen". De lesfiches bieden lesmethodieken om het concept "delen" aan te brengen in de klas.


Download hier de actie-fiches

De actiefiches zijn opgedeeld in themafiches en praktijkfiches. De 6 themafiches reiken ideeën aan voor deelinitiatieven over een bepaald thema. De praktijkfiches zijn korte praktische handleidingen voor een aantal veel voorkomende deelinitiatieven.


Download hier communicatie-materiaal


Download hier de goede voorbeelden


Contacteer ons

Ik Deel is een project van Ecolife, Broederlijk Delen, Studio Globo en Mos Scholen

Bel Ecolife op 016 22 21 03
Stuur een mail naar info@ecolife.be

Ecolife
Valkerijgang 26 30000 Leuven

 

Een project van
Met de steun van