Waarom Delen?

Waarom Delen?

Waarom vind ik delen belangrijk op school? Dit zijn de redenen die onze pilootscholen gaven:

 • "Delen creëert een samenhorigheidsgevoel. We leren anderen beter kennen."
 • "ik deel is leuke kans om alle klassen te laten samenwerken aan één groot project".
 • "Wij willen op school graag werken rond het thema armoede: 'ik deel' drukt je met de neus op de feiten"
 • "Werken rond milieu vinden wij uiterst belangrijk. Met 'ik deel' hebben we een nieuwe en frisse insteek om hierrond te werken."
 • "Als school heb je een belangrijke rol als begeleiders van kinderen, om hen kritisch op te voeden in een maatschappij waar weinig aandacht is voor wat en hoe we consumeren."
 • "Met 'ik deel' heb je een mooi project waar ook de ouders actief bij betrokken kunnen worden."
 • "Het belang van resultaat boeken voor het milieu en onze toekomst is voor iedereen een meerwaarde."
 • "Met 'ik deel' hebben we een gemeenschappelijke noemer gevonden voor een aantal acties waar onze school al actief op inzette (armoede, milieu, samenwerken...)."
 • "Met 'ik deel' konden we klasdoorbrekend werken en de samenhang binnen de school en het team versterken."
 • "We willen kinderen graag vormen tot Kleine Wereldburgers die klaar zijn om de grote wereld binnen te stappen. 'ik deel' helpt ons hierbij!"
 • "Ik deel is een uitstekend project om zoveel mogelijk de leerlingen, buurtbewoners, omgeving en ouders en andere familieleden te betrekken."
 • "Met 'ik deel' leren we de kinderen bewust en met respect omgaan met het schoolmateriaal."
 • "Voor een kleuterschool is het ontzettend belangrijk om de kleuters samen te leren spelen en delen. 'ik deel' sluit hier goed bij aan."
<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x