Waarom 'ik deel'

Waarom 'ik deel'

Waarom 'ik deel'

Waarom delen op school?


Wil je school ook DEELnemen? Dit zijn alvast enkele voordelen:


'Delen' is hip! Initiatieven van mensen om elkaar op een duurzame en sociale manier te helpen en samen te werken, schieten als paddestoelen uit de grond. Denk maar aan de vele ruilbeurzen, repair cafés, boekentils, swishing groepen enz. Ook in het basisonderwijs is er veel potentieel om te delen. 


Het hoeft niet altijd om materiaal te gaan. Kennis en vaardigheden kunnen ook gedeeld worden. Dankzij 'ik deel' maken leerlingen kennis met verschillende vormen van delen’ 


Er komen heel wat vaardigheden kijken bij deelinitiatieven: communiceren, onderhandelen, assertiviteit,... Door te delen, oefenen de leerlingen zich hierin.


Steeds meer scholen werken rond duurzame ontwikkeling. 'Duurzaamheid' is een complexe term die een heel aantal aspecten omvat (zie verder: SDG's): rechtvaardigheid, het milieu, vrede, bestrijden van armoede...


Met 'ik deel' beschikt je school over een educatief pakket dat al deze thema's omvat. Door leerlingen met elkaar en met anderen te laten delen en door samen met hen te reflecteren waarom ze dit doen, leren ze uiterst belangrijke sociale vaardigheden aan en werken ze mee aan een milieuvriendelijkere en betere wereld.


En last but not least: deelinitiatieven helpen om tegemoet te komen aan de eindtermen.

Voor wie?

'ik deel' bevat educatief materiaal dat gebruikt kan worden voor leerlingen van alle leeftijden in basisscholen.


Het materiaal dat op deze website beschikbaar is, is bedoeld voor leraars en directie. De verhaaltjes van de lesfiche voor de onderbouw (cf. Downloads) vormen hierop een uitzondering: deze kunnen rechtrstreeks door de leerlingen gebruikt worden.


Doorloop het stappenplan, zo ontdek je hoe je 'delen' in je school kan introduceren en welke fiches je daarbij helpen.

Delen en de eindtermen

Download hier de pdf met de eindtermen:  • ICT

  • Sociale vaardigheden

  • Leren leren

Delen en de SDG's


DELEN EN ‘MIDDELEN’


Delen is economisch interessant omdat je er kosten mee kunt besparen. Langer en gedeeld gebruik, betekent minder aankopen. Repareren verlengt niet alleen de levensduur van een toestel, maar creëert ook (nieuwe) jobs. Verder stimuleert delen innovatie! Je wordt creatief en gaat naar nieuwe oplossingen op zoek om slimmer te leven en elkaar te helpen.DELEN EN ‘MENSEN’Leerlingen leren geven en samenwerken met leerkrachten, (groot)ouders, de buurt of een project met een andere school uit een ander land. De leerling ontwikkelt aldus meer sociale vaardigheden, doet nieuwe contacten op, leert anderen te helpen door kennis en vaardigheden over te brengen. Leerlingen worden zo autonomer, durven meer initiatief te nemen en krijgen directe feedback. Delen beïnvloedt op een positieve manier de sociale verbondenheid. En daar kan je niet jong genoeg mee beginnen: ’Jong geleerd is oud gedaan’.DELEN EN ‘MILIEU’Door te delen hoeven we minder aan te kopen. Bijgevolg wordt minder energie verbruikt voor de productie en het transport van goederen, gebruiken we minder grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen en genereren we minder afval. Ook repareren draagt bij aan het verlengen van de levensduur van goederen en dus het verminderen van de afvalberg.DELEN EN ‘VREDE’Delen veronderstelt dat de partijen die met elkaar delen op een vredevolle manier met elkaar omgaan en dat mogelijke conflicten hierbij op een geweldloze manier worden opgelost. Begrippen als waardigheid en gelijkheid zijn belangrijk bij elke vorm van delen. Leerlingen leren in uiteenlopende  omstandigheden op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daarom wordt er bij ‘ik deel’ ook gefocust op mogelijke valkuilen en delicate situaties.DELEN EN ‘MEEDOEN’De bovenstaande duurzame aspecten van delen impliceren dat leerlingen leren (beter) samenwerken. Onderhandelen, samenwerken en partnerschappen aangaan, zijn inherent aan delen. Bij elke vorm van delen horen duidelijke regels, die gemaakt worden tussen de betrokken partijen. Leerlingen ervaren zodoende op een jonge leeftijd hoe om te gaan met deze regels en wat het belang is van goede afspraken.

<
>
x
Dit is een Studio Globo Website!
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x